OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Aktualności

Wiatr wieje najmocniej – energetyka wiatrowa na czele OZE w Polsce

Wiatr wieje najmocniej – energetyka wiatrowa na czele OZE w Polsce

dodano: 2010.08.27

Urząd Regulacji Energetyki poinformował z początkiem lipca, że ilość mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej w Polsce na koniec pierwszego półrocza 2010 przekroczyła pułap 1 Gigawata. Dzięki temu energetyka wiatrowa stała się liderem wśród OZE pod względem zainstalowanych MW. Moc zainstalowana farm wiatrowych – 1058 MW – stanowi ponad 45 proc. całkowitej mocy polskich instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii wynoszącej 2335 MW, bez uwzględniania instalacji współspalania (stan na 26 lipca 2010 r.).

Ilość MW zainstalowanych w energetyce wiatrowej została w ciągu roku niemal podwojona (w czerwcu 2009 wartość ta wynosiła 553 MW), podczas gdy w źródłach wykorzystujących biomasę do produkcji energii elektrycznej przyrost w analogicznym okresie wyniósł 20 MW, w przypadku biogazu było to 12 MW, a elektrowni wodnych – 3 MW.

Osiągnięcie pułapu 1 GW w instalacjach wiatrowych zajęło 10 lat, co nie jest szczególnym powodem do dumy, ale zauważalne w ostatnim czasie przyspieszenie daje podstawy do optymizmu. Bez wątpienia spowodowane jest to wdrożeniem przed 5 laty systemu zielonych certyfikatów i obowiązku umarzania świadectw pochodzenia przez spółki obrotu. W ciągu pierwszej połowy 2010 roku zainstalowano ponad 280 MW nowej mocy (na początku sierpnia jest to już ponad 333 MW), więcej niż przez cały rok 2009. Tendencję wzrostową potwierdzają również ostatnie dane PSE Operator o podpisaniu przez niego umów na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kolejnych farm wiatrowych o łącznej mocy 931 MW.

W sumie w Polsce prąd wytwarza obecnie 347 instalacji wiatrowych (pojedynczych turbin lub farm wiatrowych). Najwięcej jest ich w województwie kujawsko-pomorskim – 136, łódzkim – 53 i wielkopolskim – 41. Pod względem zainstalowanej mocy zdecydowanym liderem jest województwo zachodniopomorskie – 348 MW z 18 instalacji.

Dla porównania moc zainstalowana innych źródeł OZE w Polsce wynosi dla elektrowni wodnych 947 MW w 733 jednostkach, w przypadku elektrowni wykorzystujących biomasę jest to 252 MW w 15 jednostkach, a elektrowni na biogaz - 71 MW w 133 jednostkach. Natomiast 2 jednostki w grupie elektrowni wytwarzających energię elektryczną z energii słonecznej posiadają niewiele ponad 0,01 MW mocy zainstalowanej.

Wszystko wskazuje na to, że energetyka wiatrowa w najbliższej przyszłości najprawdopodobniej utrzyma pozycję lidera OZE w Polsce. Z danych PSE Operator wynika bowiem, że aż 42% wszystkich planowanych inwestycji w zakresie nowych źródeł energii stanowią instalacje wiatrowe.

Wciąż jednak otwartym pozostaje pytanie co zrobić, by budować rocznie w Polsce 500 – 1000 MW turbin wiatrowych, bo taka liczba nowych instalacji jest niezbędna, aby wypełnić nasze cele z Dyrektywy 28/2009/WE w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. A na pewno nie będzie to możliwe bez radykalnej zmiany nastawienia decydentów do energetyki odnawialnej, która jest szansą, a nie zagrożeniem dla rozwoju sektora energetycznego i całej naszej gospodarki.

 

Źródło: www.psew.pl 

Powrót