OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Aktualności

Dofinansowanie w woj. Lubelskim

dodano: 2012.04.04

Na lipiec 2012 planowany jest nabór wniosków w woj. Lubelskim na dofinansowanie do budowy, zakupu urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, m.in. elektrownie wiatrowe. Beneficjentami uprawnionymi do uzyskania wsparcia mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - czyli przedsiębiorstwa, których średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 250 etatów w dwóch...

Nowa edycja Mechanizmów Finansowych

dodano: 2011.06.30

10 czerwca 2011 r. podpisanio umowy międzynarodowe z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, na mocy których Polska otrzyma drugą pulę środków w wysokości 578 mln euro.

Zawarcie dwustronnych umów międzynarodowych było konsekwencją podpisanych 28 lipca 2010 r. porozumień pomiędzy Unią Europejską a państwami-darczyńcami w sprawie uruchomienia...

Citibank i Google zainwestują w farmę wiatrową

dodano: 2011.06.09

Inwestycje w odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Google i Citibank potentaci na rynku IT i finansów ogłosili ostatnio, że zainwestują 55 mln dolarów w największy projekt z zakresu energetyki wiatrowej w Kalifornii tzw. Alta Wind Energy Center. W ramach projektu na obszarze 130 km2 pustyni Mojave powstanie park wiatrowy o mocy 1,5 GW. Inwestycje w...

Senat wprowadził poprawki do ustawy o obszarach morskich

dodano: 2011.05.24

Na posiedzeniu nr 76 dnia 12 maja 2011 r. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, postanowił wprowadzić do niej 18 poprawek.Wnioskodawcy proponują racjonalizację procedury wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie...

URE ustalił średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na 2011

dodano: 2011.04.13

W roku 2010 średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym osiągnęła poziom 195,32 zł za MWh - podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). Jest to cena, po której spółki dystrybucyjne mają obowiązek kupować energię elektryczną od wytwórców OZE, wynikającą z obowiązku ustawowego.

Źródło: www.psew.pl