OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Finansowanie

7 program ramowy - finansowanie elektrowni wiatrowychProgram ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych:


Beneficjenci

osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub
prawa międzynarodowego.

Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są:

    - zatrudnia nie więcej niż 250 osób,
    - posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro,
    - jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału
    lub prawa głosu,
    - nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową.


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących finansowania turbin wiatrowych zapraszamy do kontaktu.

 

 

TURBINY WIATROWE * ELEKTROWNIE WIATROWE * ENERGIA WIATROWA * FARMY WIATROWE