OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Finansowanie

NFOŚiGW - finansowanie elektrowni wiatrowych


Elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 10MW

Pożyczka
Beneficjenci: podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu OZE
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia:  10 mln zł
Kwota pożyczki:  4-50 mln zł
Oprocentowanie: 6% w skali roku
Czas trwania pożyczki: do 15 lat
Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych
Możliwość umorzenia: do 50% kosztów kwalifikowanych


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących finansowania turbin wiatrowych zapraszamy do kontaktu.

 

 

TURBINY WIATROWE * ELEKTROWNIE WIATROWE * ENERGIA WIATROWA * FARMY WIATROWE