OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Finansowanie

Działanie: 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii
 
Program: Program Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: 10 Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
Działanie: 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii
 
Ogólne informacje
Ułatwienie dywersyfikacji źródeł energii oraz rozwoju energetyki odnawialnej poprzez wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące do wytwarzania
paliw i energii ze źródeł odnawialnych.
To działanie ma przyczynić się do ułatwienia i zmniejszenia kosztów nabywania urządzeń do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym przyczynić się do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i dywersyfikacji źródeł energii.


Beneficjent
O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy

Przeznaczenie
Projekt może dotyczyć budowy zakładu produkującego urządzenia do wytwarzania:


Forma wsparcia
Minimalna wartość projektu - 8 mln PLN.
Maksymalnie kwota wsparcia 30 mln PLN.


UWAGA: Istnieje możliwość otrzymania zaliczki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących finansowania turbin wiatrowych zapraszamy do kontaktu.


 

TURBINY WIATROWE * ELEKTROWNIE WIATROWE * ENERGIA WIATROWA * FARMY WIATROWE