OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Finansowanie

Agencja Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa - finansowanie elektrowni wiatrowych
 
PROW 2007-2013 Modernizacja Gospodarstw Rolnych
 
Kod działania 121
Mogą być różnice w poszczególnych województwach

Przeznaczenie elektrowni wiatrowej
Wyłącznie na potrzeby produkcji rolniczej

Minimalna wartość projektu
Wartość kosztów kwalifikowanych powyżej 20.000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania
300.000 zł

Refundacja


Beneficjenci
Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
Osoba fizyczna jest pełnoletnia i nie osiągnęła wieku emerytalnego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących finansowania turbin wiatrowych zapraszamy do kontaktu.


 

TURBINY WIATROWE * ELEKTROWNIE WIATROWE * ENERGIA WIATROWA * FARMY WIATROWE