OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Finansowanie

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE - finansowanie elektrowni wiatrowych
 
Dofinansowanie mniej kosztownych przedsięwzięć (w stosunku do POIiŚ) można uzyskać w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wsparcie z RPO obejmuje m.in. projekty dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiskowych. Każde z szesnastu województw opracowało własne RPO, a w tym działania związane z ochroną środowiska. Przedsiębiorstwa planujące inwestycje związane z poprawą środowiska naturalnego połączone z korzyściami ekonomicznymi mają możliwość ubiegania się o środki właśnie z tych programów. W porównaniu z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko można ubiegać się o dotacje na znacznie mniejsze projekty niż 8 mln. W zależności od województwa, przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności zapoznać się z Regionalnym Programem Operacyjnym, a w zasadzie uszczegółowieniem tego dokumentu, aby sprawdzić czy jego projekt może być współfinansowany ze środków publicznych. Wielkość dotacji jest uzależniona od regionu oraz typu realizowanej inwestycji i może wynieść nawet 85%.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących finansowania turbin wiatrowych zapraszamy do kontaktu.

 

 

TURBINY WIATROWE * ELEKTROWNIE WIATROWE * ENERGIA WIATROWA * FARMY WIATROWE