OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Finansowanie

WFOŚiGW - finansowanie elektrowni wiatrowych
 
Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10MW


Pożyczka

Beneficjenci: podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu OZE
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia:  1 - 10 mln zł
Oprocentowanie: 3% w skali roku
Czas trwania pożyczki:  do 10 lat
Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych
Możliwość umorzenia: brak


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących finansowania turbin wiatrowych zapraszamy do kontaktu.

 

 

TURBINY WIATROWE * ELEKTROWNIE WIATROWE * ENERGIA WIATROWA * FARMY WIATROWE