OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Informacje

Szorstkość terenu


Teren, na którym znajdzie się turbina wiatrowa powinien charakteryzować się brakiem zabudowań oraz występowania drzew w bezpośrednim sąsiedztwie.
Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na warunki wietrzne jest szorstkości terenu. W zależności czy teren jest gładki czy też nie tym klasa może być
niska bądź wyższa. Obszar o niskiej klasie szorstkości  charakteryzuje się brakiem przeszkód na które może natrafić wiatr i w związku z tym energia uzyskana z wiatru jest wykorzystywana przez turbinę w 100 % (obszar o klasie szorstkości – 0).


Poniżej przedstawiamy skalę szorstkości.