OZE SYSTEMS

TURBINY MAŁE TURBINY ŚREDNIE TURBINY DUŻE

Informacje

Warunki wietrzne


Wiatr jest odnawialnym źródłem energii. Jest to ruch powietrza spowodowany różnicą gęstości ogrzanych mas powietrza i ich przemieszczaniem ku górze.
Powoduje to różnicę ciśnień, a naturalna tendencja do ich wyrównywania skutkuje powstawaniem wiatru. W Polsce średnia siła wiatru nie jest stała i zależy od pory roku ale jest przewidywalna. Pozwala to na dokładne prognozowanie ilości energii produkowanej w ciągu 12 miesięcy. Jest duża możliwość wykorzystania wietrzności na obszarze Polski do celów energetycznych, co pokazują wyniki badań IMGW.


Ilość energii elektrycznej produkowanej przez turbiny wiatrowe zależy prędkość i kierunku wiatru w danym punkcie co jest wynikiem działania szeregu
różnych czynników, w znacznym stopniu modyfikowanych przez wpływy lokalne, wśród których istotną rolę odgrywają:


Najlepszymi warunkami wietrznymi charakteryzują się tereny:


Do opisywania intensywności wiatru służy skala Beauforta, która jest określana na podstawie obserwacji powierzchni morza lub obiektów na lądzie.
W związku z tym do jej wyznaczenia nie są potrzebne przyrządy pomiarowe.


Poniżej przedstawiamy siłę wiatru wg skali Beauforta